Privatlivspolitik - Hypnosehuset Lynggaard

Privatlivspolitik

Dette website er ejet af:

Hypnosehuset Lynggaard, telefonnummer 91508023, mail@hypnosehusetlynggaard,dk, CVR. Nr.: 39408070

 

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:
 • Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
 • Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

 

Kategorier af personoplysninger:
 • Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

 

Kilder:
Jeg har fået dine oplysninger:
 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.
 • Min databehandler Simplero

 

Behandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:
 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

 

Modtagere:
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • Simplero og Terapeutbooking til håndtering af booking og køb af produkter
 • Simplero til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
 • Terapeutbooking til håndtering og opbevaring at journaler.
 • E-conomic til håndtering og opbevaring af regnskab og bogholderi.
 • Whereby til afholdes af online sessioner.

 

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Hypnosehuset Lynggaard

Messingvej 52A, 8940 Randers SV

Tlf. 91508023

mail@hypnosehusetlynggaard.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse eller tlf. 91538023.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail hvor der står administrere dine præferencer eller ved at kontakte og på mail eller telefon.

Hvis du ønsker at klage over Hypnosehuset Lynggaard’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies

Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik. Jeg deler også oplysninger om din brug af websitet med mine partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Mine partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet.

 

Om datahåndtering ift. klient sessioner

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler og anvender dine personoplysninger.

Typer af oplysninger vi indsamler og behandler er følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, testresultater) seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  Undersøgelse, diagnostik og behandling samt med din specifikke tilladelse udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. samt kommunikation med andre sundhedspersoner såsom din praktiserende læge samt til afregningsformål.

 

Sikkerhed

I forbindelse med ovenstående indhentning og håndtering af data er du som klient sikret at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, – herunder

 • Dokumentationspligt samt tavshedspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger.
 • Hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til relevante individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af eventuelle tvister med registrerede og tredjeparter.

 

Hypnosehuset Lynggaard

Messingvej 52A
8940 Randers SV

Tlf: 91 53 80 23
mail@hypnosehusetlynggaard.dk